Anine.png

Anine Boisen
Jeg brænder for gode relationer og for menneskers mulighed for ‘at være sig selv sammen’, så de kan være i berigende fællesskaber med andre hinanden – så det er udviklende i stedet for afviklende. Det er i vores relationer, at det bøvl og de sårbarheder der lever på indersiden kommer i spil, og de kan komme til syne som alt lige fra vrede til afstand – så gode relationer kræver, at man står godt i sig selv. Jeg hjælper mennesker med, at stå bedre i sig selv – når de er sig selv, og når de er i familie- og arbejdsrelationer.

Jeg hjælper forældre og familier med at skabe bedre stemninger og virkeligheder.
Jeg har altid været passioneret omkring børn og unges levevilkår i deres familier, og derudaf er min interesse for forældreskab og forældres relation til deres teenagebørn vokset. I mit arbejde allierer jeg mig med alle i familien – eller måske rettere med samspillet i familien, fordi jeg mener, det er samspillet der skaber stemningen og det er stemningen, der skaber virkeligheden.

Jeg hjælper mennesker med, at få øje på hvad der skubber dem væk fra sig selv, at få løsnet ‘knuderne’ og få øje på nye perspektiver og handlemuligheder.
Mennesker er under konstant påvirkning af magtdiskurser, kulturelle strømninger og normer i de sammenhænge vi indgår i – både på samfundsniveau, fra andre mennesker og fra os selv. Alt dette påvirker os, prikker til os og gør, at vi føler os i live. Det kan også få os ud af kurs og væk fra vores værdier, og den måde vi ønsker at leve.

Det handler om at lande i sig selv
Jeg ved, det er muligt at finde veje til at kunne leve liv i overensstemmelse med ens værdier. Det er muligt at få øje på, hvad der skubber os væk fra det foretrukne og hvad der er livgivende fremad. Jeg  hjælper mennesker – individuellefamilier og forældre til teenagere med misbrug med at finde måder at være i livet på, som ligger i tråd med deres værdier, og den måde de ønsker at leve på.

Vi har brug for hjælp, når vi bliver skubbet væk fra det liv, vi ønsker at leve
Når mennesker søger hjælp, er det fordi ‘noget’ opleves som et problem. Problemer kan ikke trylles væk, men vi kan tage dem alvorligt, og bane vejen for nye steder at stå i det udfordrende, så vi ikke bliver overmandede og skubbet væk fra de liv, vi ønsker at leve.

Et friere liv – tættere på ens værdier
Når man går i samtaleforløb hos mig, bliver man bedre til at forstå sig selv og det man stræber efter, værner om og mestrer – og det peger frem mod rigere og friere liv tættere på en selv og ens værdier.


 

"Unge og hash - en guide til forældre og professionelle"

Jeg har skrevet bogen “Unge og hash – en guide til forældre og professionelle”. Udkom på Dansk Psykologisk Forlag, august 2017.