Bogen giver gennem fakta og casehistorier konkrete bud på håndtering af udfordringer og dilemmaer, der følger med som forældre eller professionel til en ung med forbrug af hash.

Hvordan tager vi fat på snakken om hash og rusmidler med de unge? Hvordan skaber vi dialog i stedet for afstand og konflikt? Hvad gør vi, når de unges forbrug, står i vejen for de ungdomsliv, de ønsker sig?

At være forældre eller professionel til en ung med et skadeligt forbrug prikker til frustration og bekymringer, samtidig med at det, man plejer at gøre, ikke rigtig virker. Det fører ofte til tvivl, konflikter og afmagt, hvilket er dårlige betingelser for at få indflydelse på de unges forbrug.

Voksne skal på samme side af bordet som den unge og arbejde på god kontakt og støtte, og de skal være tydelige og passe på sig selv, så de holder hele vejen. Det er fuld af dilemmaer, men der er veje at gå midt i det svære.

Bogen giver konkrete forslag til, hvordan man kan forstå og håndtere situationer, der er forbundet med at være i relation til en ung, der har et forbrug af hash.

Køb bogen online her

Læs hvad forfatter Anine Boisen siger om baggrunden for tilblivelsen af bogen.

Klik nedenfor hvis du ønsker foredrag eller undervisningsforløb indenfor Unge og Hash eller Forældreinddragelse i arbejdet med unge.