Jeg underviser i forældreindragelse i behandlingsarbejdet på:

  • Stofrådgivningens efteruddannelser.

  • Metropol, diplomuddannelsen “Udsatte unge med forbrug af rusmidler”.

Jeg er medudvikler og underviser på:

  • DISPUK’s narrative misbrugsterapeut-uddannelse.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Erfaring

Jeg har haft udviklingssamtaler med mennesker gennem de sidste 15 år – som konsulent, coach og terapeut i privat og offentligt regi. Jeg har arbejdet med problematikker lige fra tvivl og uklarhed til angst, sorg, traumer, stress, krise, selvværdsproblemer og udbrændthed. Jeg har stor erfaring i at tale med forældre til teenagerer, og har også stor ekspertise i forhold til  samtaler med forældre til unge med forbrug af hash eller stoffer, gennem Stofrådgivningen, hvor jeg ved siden af min egen praksis er ansat som familieterapeut og udviklingskonsulent.

I virksomheder og organisationer har jeg jeg erfaring som underviser, coach og proceskonsulent og har beskæftiget mig med relationer, kommunikation og samarbejde, proces-, uddannelses- og konferenceplanlægning og facilitering. Jeg har i en lang årrække været ansat som coach for kunstnere og har haft samtaler med mennesker gennem egen virksomhed.

I mit arbejde trækker jeg også på mine uddannelser som proceskonsulent og projektleder fra Kaospiloterne. Jeg har selv mediteret i 15 år og har modtaget kurser af nogle af landets fremmeligeste folk indenfor det område.

Links