Supervision

Jeg superviserer professionelle, der arbejder med mennesker både i kommuner og på behandlingsinstitutioner. Jeg tilbyder både individuel- og gruppesupervision.

Når man arbejder med mennesker:

  • …bliver man indimellem udfordret og puffet ud af sine faste ståsteder og sin faglighed. Supervision er en måde at sikre, at man er bedst muligt til stede både i kontakten til sig selv og dem, man ønsker at være der for.

  • …må man igen og igen undersøge og udfordre sine ideer om, hvad de mennesker man hjælper kan, ved og vil, så man kan få øje på sprækker, der kan åbne op til meningsfulde veje i arbejdet. Det hjælper supervision med.

  • …er der meget man gør, uden at give det sprog og opmærksomhed. Supervision hjælper til at få sprog for det man gør, så man sammen får mere greb om den pædagogiske praksis man udfører.

Supervision er et rum, hvor mennesker får taletid omkring det der fylder og betyder noget for dem, og det er et rum, hvor man lytter til hinanden og går på opdagelse sammen. Det er et rum der mindsker alenehed, som skaber fællesskab og sikre faglig retning.

Jeg tilbyder supervision til:

  • Professionelle der arbejder med mennesker.

  • Fagpersoner der arbejder med unge der har forbrug af rusmidler

  • Familieterapeuter og rådgivere, der arbejder med forældre, unge og rusmidler