Hash, stoffer & alkohol bliver nemt sprængfarlige emner i teenagefamilier. For de fleste falder det til ro igen, men for nogle udvikler det sig til rådvildhed og fastlåste problemer, som slider hårdt på relationerne.  Den type problemer er noget af det hårdeste familier kan komme ud for, og i den situation har man brug for hjælp og støtte.

Jeg har stor faglig viden om og erfaring i hjælpe forældre og familier tilbage til en kontakt, der er god for både forældre og den unges proces.

Er du plaget af tanker som:

  • Hvad stiller jeg op og hvordan hjælper jeg bedst?
  • At du vil give op, samtidig med at du er bekymret for fremtiden?
  • Hvorfor er det endt sådan, og at du er mislykkedes som forælder?

Jeg har talt med mange forældre i denne situation, og jeg ved, det er hårdt, men der er hjælp at hente, som kan lette situationen. Du er velkommen til at ringe og få en gratis snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Nu er alle i familien kede af det
Problemer og uenigheder omkring hash, stoffer & alkohol medfører ubalance i samspillet mellem forældre og teenager. Og mange ender med familiesamspil, der er præget af kontrol, afstand, skænderier og opgivenhed. Det slider på alle, og alle bliver trængte og kede af det. Som forældre kan man have brug for støtte til:

  • At finde ud af, hvordan man bedst tackler situationen
  • At finde kræfter til at være der, på den bedste måde, man kan
  • At komme nærmere det forældreskab, som man ønsker sig

Der er en vej til bedre kontakt
Det er en stor hjælp for mange forældre at modtage samtaler, fordi de oplever at få redskaber til at håndtere situationen, og fordi det har positiv effekt på relationen mellem dem og deres barn. Derigennem bliver det lettere at støtte sit barn, i dets udfordringer i forhold til rusmidler.

Jeg har mange års erfaring i at arbejde i feltet unge, forældre og rusmidler gennem samarbejde med en række af landets dygtigste læger, psykologer og pædagoger på området.

Jeg har skrevet bogen “Unge og hash – en guide til forældre og professionelle”. 2017. Dansk Psykologisk Forlag.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en gratis snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.


“Alle forældre til unge med misbrug, burde tale med Anine”

Rikke, skolelærer, mor til 17-årig pige

“Jeg havde aldrig klaret udfordringerne, hvis ikke jeg havde haft Anine”

Lea, marketing koordinator, mor til 16-årig dreng