Jeg faciliterer procesforløb. Når virksomheder, afdelinger og medarbejdergrupper mødes for at fordybe sig i temaer, der vedrører deres arbejde, trivsel eller udvikling, så er der brug for en konsulent til at facilitere processen, så deltagerne kan fordybe sig i arbejdet i visheden om, at der er en, der sørger for, at man kommer i mål med processen.

Det kan være, når afdelingen vil arbejde med:

  • At findes fælles ståsteder.

  • At skabe fælles fordybelse i faglige perspektiver og udvikling

  • At drage omsorg for trivsel i forbindelse med forandringer eller svære situationer.

  • Eller når medarbejderdage skal forløbe meningsfuldt.

Alle procesforløb er individuelt tilrettelagt udfra jeres ønsker og behov.

Coachingforløb 

I alt liv opstår der indimellem uklarhed, tvivl eller områder, der skal synliggøres og forandres – også i arbejdslivet. Men det er ikke altid nemt at se, hvad der er i spil, så man kan få klarheden frem. Vi skal kende det landskab vi står i – både det indre og det kontekstuelle, for at kunne finde vej.

Jeg har mange års erfaring som coach, og folk har haft stor gavn af at arbejde med mig omkring:

  • At være tro mod sig selv og sin faglighed i kontakt med kolleger eller medarbejdere.

  • At få synliggjort og værne om egne behov, for at være den bedste udgave af sit arbejdsjeg.

  • At evne at kunne ”være i” uenigheder, forskelligheder, konflikter og kommunikation på måder, der er gunstige for den enkelte, for de andre og for virksomhedens værdier og mål.