Jeg holder løbende forældregrupper for forældre, hvis barn har et skadeligt forbrug af rusmidler. Seks gange af to timer. Minimum tre deltagere, max 8.

Vi kommer omkring følgende temaer:

  • Rusmidler og forandring
  • Hvordan støtter man bedst
  • Kommunikation og samarbejde i familien

I forældregrupperne fokuserer vi på, at der er plads til de enkelte deltageres dilemmaer, og vi fordyber os i fællesskab i at finde veje at gå midt i det svære.

Grupperne igangsættes løbende, når der er deltagere til det.

Klik herunder og skriv til mig, hvis du er interesseret i at komme med næste gang.